Thu Đông 2022

Bộ sưu tập
Thu Đông 2022

Cho đến khi một thiết kế được lên kệ, chúng tôi mới hiểu đằng sau đó là hàng trăm giờ tập trung cao độ từ đôi bàn tay tinh xảo ấy. Những người phụ nữ mang tính biểu tượng đó sẽ tự nhiên thu hút người khác bởi sự tự tin lặng lẽ, bởi “Thái độ không hối lỗi” mà họ không bao giờ cảm thấy tội lỗi khi là chính mình. Đó là hình ảnh người phụ nữ mà chúng tôi hướng đến.

Bộ sưu tập khác

EN